Hanhen metsästys

Hanhen metsästys

Metsästyksen järjestys. Hanhia metsästetään varhaisaamulla, jolloin ne saapuvat pellolle ruokailemaan. Onnistuaksemme metsästyksessä asetamme pellolle naamioitujen piilokojujen lähelle hanhenkuvia, jotta hanhet lentäisivät ja laskeutuisivat ampumaetäisyydelle. Hyötyä on myös pillityksestä. Lähestyvän hanhiparven äänet saavat sydämen sykkimään jokaisella linnustuksesta kiinnostuneella – on ehdottomasti syksyn paras aika linnunmetsästykseen.

Järjestämme hanhen metsästystä eri puolilla Viroa, riippuen lintujen muuttoreiteistä.

Vuosittain Viron kautta muuttaa suuri määrä eri sorsalintuja. Runsaslukuisimmat lajit ovat:

  • metsähanhi (Anser fabalis, yli 60 000 lintua)
  • merihanhi (Anser anser, yli 20 000 lintua)
  • tundrahanhi (Anser albifrons, yli 75 000 lintua)
  • kanadanhanhi (Branta canadensis, yli 2 000 lintua)
  • valkoposkihanhi (Branta leucopsis, yli 110 000 lintua).