Bæver

Bæver (Castor fiber)

Bæveren er meget almindelig i Estland, på grund af de gunstige levevilkår og en overflod af mad. imponerende “hytter” er placeret på flodbredder samt i grøfter i skovene. Det er almindeligt, at mange generationer af bævere bor i et “bo”, og antallet af dyr i et enkelt kan være op til ti.

Jagt – Bævere spores morgen og aften tæt på deres fourageringsområder eller “boer”. Det er også muligt at jage bæveren fra en båd på de større floder. Udover tidligere nævnte metoder, kan en hule-jagt også udføres: Første brydes digerne ned for at mindske vandstanden. Så vil jagthunde jage bævere ud fra deres boer.

Jagt sæson: 1. august til 15. april